Blij070.nl

Waar staat Rijswijk om bekend?

De naam Rijswijk dook al op in de 11e eeuw. Dit houdt dus in dat Rijswijk al ouder is dan Den Haag! De kerk in Rijswijk werd in de 12e eeuw gebouwd. Omdat Rijswijk een centrale ligging had was deze plaats een verkeersknooppunt voor zowel waterwegen als landwegen.

De eerste weg die in 1670 in Nederland bestraat werd was de Rijswijkseweg. Wel was er een vereiste hiervoor. De inwoners van Rijswijk werden geacht om voor het verdere onderhoud van deze bestrate weg te zorgen.

Rijswijk werd in 1267 een zelfstandige parochie. Omdat de bevolking van Rijswijk steeds sneller groeide, had dit tot gevolg dat niet iedereen meer in het kerkje paste. Deze werd om die reden dan ook aan het einde van de 15e eeuw uitgebreid.

Maurits van

Oranje

Vanwege de centrale ligging was Rijswijk overal bekend. Het is dus ook niet zo verwonderlijk dat na verloop van tijd ook de Oranjes interesse kregen in deze plaats. Door stadhouder prins Maurits werd er in Rijswijk een groot stallencomplex gebouwd.

Later gaf stadhouder Frederik Hendrik de opdracht tot de bouw van Paleis Huis ter Nieuwburg. Dit paleis werd in de 18e eeuw volledig afgebroken. Tot de dag van vandaag staat er op de plaats waar het paleis ooit stond een gedenknaald.

Kastelen

Al sinds het ontstaan van Rijswijk waren er in deze omgeving een aantal kastelen te vinden. In de latere jaren werden een aantal van deze kastelen verbouwd. Een van de meest bekende kastelen in deze omgeving is Kasteel Te Werve.

Ook dit kasteel is in de loop der jaren meerdere malen verbouwd. Dit gebeurde onder andere in de 15e eeuw. Er werd om het kasteel heen toen ook een gracht gegraven. In de 17e eeuw werd Kasteel Te Werve verbouwd tot buitenhuis.

Tegenwoordig is het kasteel een rechthoekig gebouw. Aan de westkant ligt de oude toren. Later werd aan de voorkant van het kasteel een serre gebouwd zodat de voorzijde hiervan een fraaier uiterlijk kreeg.

Kasteel Ter Werve is tegenwoordig niet meer bewoond. Wel worden er nog steeds presentaties, seminars en vergaderingen gehouden. Voor wie geen standaard bruiloft wil bestaat de mogelijkheid om op Ter Werve in het huwelijksbootje te stappen.